Raiffeisen Leasing omogućio nabavku vozila po akcijskim uvjetima

Raiffeisen Leasing omogućio nabavku vozila po akcijskim uvjetima

Akcijski proizvod se primjenjuje na pravna i fizička lica, sa sljedecim uslovima:

Kamatna stopa za klijenta:  3,49%

Naknada za obradu 1% od MF

Rok otplate: do 72 mjeseca

Trajanje akcije do  31.12.2021. godine.

Model vozilaFord Fiesta 1.1i Trend
Bruto nabavna vrijednost vozila20.000,00 KM
Iznos PDV-a2.905,99 KM
Vrijednost ugovora18.593,61 KM
Iznos učešća bruto (17,80%)4.081,64 KM
Iznos neto finansiranja16.440,84 KM
Ostatak vrijednosti0,00 KM
Iznos mjesečne naknade299,01 KM
Prvo plaćanje korisnika leasing4.081,64 KM
 Iznos naknade za obradu sa PDV-om192,36 KM
 Iznos administriranja ugovora sa PDV-   om70,19 KM
 Iznos interkalarne kamate sa PDV-om     (simulacija 1dan)1,80 KM  
 Nominalna kamatna stopa3,49%
 EKS sa PDV-om za pravna lica*4,91%
 EKS sa PDV-om za fizička lica* FBIH12,77%
 EKS sa PDV-om za fizička lica* RS12,80%

*Efektivna kamatna stopa sa PDV-om predstavlja visinu nominalne kamatne stope uvećane za iznose naknada za:

1.) Fizička lica (RS:troškovi kasko osiguranja, registracije zaloga, obrade zahtjeva, administriranja ugovora, interkalarne kamate, mjenice i paketa pomoć na cesti; FBIH: troškovi kasko osiguranja, registracije zaloga, obrade zahtjeva, administriranja ugovora, interkalarne kamate i paketa pomoć na cesti);

2.) Pravna lica (RS/FBIH: troškovi upisa zaloga, obrade zahtjeva, administriranja ugovora, interkalarne kamate i paketa pomoć na cesti).

– Polisa kasko osiguranja je obavezna za cijeli period otplate i pokriva eventualne štete na vozilu u 100% iznosu BEZ učešća klijenta

– Finansijski leasing se ugovara u EUR valuti, a primalac leasinga se obavezuje dalju uplatu vršiti u KM, primjenjujući srednji kurs Centralne Banke Bosne i Hercegovine za EUR na dan plaćanja obaveza. Troškove konverzije snosi primalac leasinga.

– Ukupan iznos leasinga po ugovoru predstavlja zbir leasing naknada i ukupnih troškova koje korisnik snosi.

– Raiffeisen LEASING zadržava pravo zatražiti dodatna sredstva obezbjeđenja