EGR ventili

EGR ventili

EGR (Exhaust Gas Recirculation) ventil

Exhaust Gas Recirculation (Recirkulacija Ispušnih Plinova), u narodu poznat kao EGR ventil, imaju sva vozila novije generacije bilo da se radi o dizel vozilima ili vozilima pogonjenim benzinom. Uloga ovog ventila jeste da reguliše smješu“ (odnos kisika i goriva)  kako bi se povečala ekonomičnost i smanjio procenat štetnih materija u zraku (ugljenovodonika (CH) i azotnih oksida (NOx)). EGR ventil vraća dio ispušnih plinova ponovo u komore za sagorijevanje i na taj naćin reguliše količinu kisika, odnosno temperaturu sagorijevanja smješe u komorama.

Prevelika količina kisika ubrzava sagorijevanje smješe i povećava temperaturu u samoj komori za sagorijevanje. Povečanjem temperature dolazi do neželjene hemijske reakcije kisika i azota iz usisnog vazduha, a kao rezultat neželjene hemijske reakcije  je azotni oksid (NOx). Zbog neželjene hemijske reakcije kisika i azota, samoj smješi u komori ostaje manje kisika za sagorjevanje i u tom momentu dolazi do smanjenja snage motora i povećavanja nivoa ugljenovodonika (CH) u ispušnom plinu. Povratom sagorjelih plinova u komoru smanjuje se temperatura sagorijevanja, neće doći do negativne hemijske reakcije kisika i azota, a rad motora dovodi se u normalu. Iz prethodno pomenutog vidi se da ovaj ventil ima važnu ulogu kad je u pitanju ekologija, a emisija štetnih plinova se smanjuje i do 30 %.

Ranije je pomenuto da ovaj ventil imaju vozila pogonjena dizelom i benzinom. Kod dizel vozila radi na način da je otvoren kad je kazaljka obrtomjera na minimumu i može da vrati i do 50%  ipušnih plinova u komure za sagorijevanje, a prilikom pritiska na papučicu gasa i povečavanja obrtaja kad nam je potrebna veča snaga vozila on se zatvara. Kod vozila koja su  pogonjena benzinom ovaj proces je obrnut.

Česte su priče između vlasnika vozila da su imali problema sa EGR ventilom. Neki od njih su morali zamjeniti EGR ventil novim, a neki su prošli samo sa čiščenjem ventila. Dešava se da dođe do nakupljanja čestica čađi kod ovog ventila, onda on ostane u jednom od položaja (otvoren ili zatvoren) ili sporo reaguje.

Da ovaj ventil ne vrši svoju funkciju kako treba, vozači mogu primjetiti na povećanoj potrošnji goriva, manjoj snazi motora i kod dizela crni dim iz auspuha.

Mnogo je razloga zbog kojih dolazi do začepljenja ovog ventila, u nekim slučajevima je i sam broj pređenih kilometara. Da bi broj pređenih kilometara bio što veći, na vozilu se redovno mora vršiti mali servis vozila prema specifikaciji proizvođača vozila. Do nakupljanja čestica čađi u ventili kod dizel vozila dolazi i prilikom vožnje na kratkim relacijama (gradska vožnja) pa se preporučuje provozati vozilo i otvorenom cestom. Također se preporučuje kod vozila sa pređenom velikom kilometražom (preko 150 000 km) između 2-3 ciklusa malog servisa, fizčki odvojiti ventil od motora i očistiti ga sredstvima koja su namjenjena za čiščenje ovog ventila. Uslijed napretka hemijske industrije na tržištu se mogu naći i aditivi koji se dodaju (miješaju) sa gorivom, a zadatak im je da poboljšaju sagorijevanje goriva i da „čiste“ komplet sistem pa samim tim djelimično i EGR ventil.

Almir A.