Eko test  na tehničkim pregledima – provjera emisije ili?

Eko test na tehničkim pregledima – provjera emisije ili?

Provjera emisije na tehničkim pregledima EKO-TEST

Izduvni gasovi vozila koji sudjeluju u zagađenju okoliša moraju biti podvrgnuti periodičkom ispitivanju kako bi se ustanovilo da li je tokom korištenja vozila došlo do povećanja koncentracije izduvnih gasova. Ispitivanje ukazuje i na pojedine nepravilnosti izgaranja goriva ukoliko su one prisutne. Ispitivanje se provodi za vrijeme redovnog tehničkog pregleda i obavlja ga ovlaštena osoba. Zadovoljavajući rezultat ispitivanja ujedno je i uslov za prolazak tehničkog pregleda. Prema odredbama Pravilnika o dimenzijama, ukupnoj masi i osovinskom opterećenju vozila, o uređajima i opremi koju moraju imati vozla i o osnovnim uvjetima koje moraju ispunjavati i oprema u saobraćaju na putevima Bosne i Hercegovine, obvezi EKO testa podliježu:

  1. osobni automobili;
  2. autobusi;
  3. kombinirani automobili;
  4. teretni automobili;
  5. radna vozila.

Obaveze EKO testa oslobođena su slijedeća vozila: vozila opremljena benzinskim dvotaktnim motorima, vozila opremljena benzinskim motorima ako su proizvedena prije 1970. godine, vozila opremljena benzinskim motorima ako im konstrukcijska brzina nije veća od 50 km/h, vozila opremljena dizelskim motorima ako su proizvedena prije 1980. godine, vozila opremljena dizelskim motorima ako im konstrukcijska brzina nije veća od 30 km/h, vozila opremljena alternativnim pogonskim motorima ili izvorom energije (vodik, metan, propan-butan, gorive ćelije, elektromotor i sl.), motocikli, radni strojevi i traktori.

Benzinski motori se dijele u dvije skupine obzirom na to da li posjeduju lambda sondu ili ne. Odnosno lambda sonda na izduvnoj grani je ta koja svrstava vozila u jednu od skupina a nije katalizator. Prva skupina motora naziva se skupina sa REG-KAT motorima, (na izduvnoj grani imaju lambda sondu i katalizator), a druga skupina naziva se skupina BEZ-KAT motora (svi oni koji nemaju katalizator ili imaju neregulirani katalizator). Ispitivanje izduvnih gasova REG-KAT motora obavlja se u dvije faze. Prva faza ispitivanja obavlja se na radnoj temperaturi motora, pri povećanoj brzini vrtnje, a druga faza ispitivanja obavlja se na radnoj temperaturi u praznom hodu motora. Kod ovakvih motora bitno je da se zahtjevane vrijednosti gasova mogu dobiti samo ukoliko je prethodno izvršeno zagrijavanje katalizatora. Ako podaci proizvođača o zahtijevanim vrijednostima nisu poznate ispitivanje se obavlja prema zakonskim vrijednostima.

REG-KAT
Pri temperaturi motora ≥ 80 oC
Pregrijavanje katalizatora minimalno  1 min.
Brzina vrtnje (2500-3000 min-1)Prazan hod motora
CO ≤ 0,3 %CO ≤ 0,5 %
Faktor zraka λ = 1 (± 0,03)

Zakonski zahtjevane vrijednosti eko testa za skupinu REG-KAT.

BEZ-KAT motori ispituju se samo pri radnoj temperaturi u praznom hodu motora, pri čemu su dopuštene koncentracije ugljenmonoksid (CO) propisane od strane proizvođača. Ako podaci proizvođača nisu poznati sadržaj ugljenmonoksid (CO) u izduvnih gasova ne smije prelaziti 4,5% volumenskog udjela za vozila proizvedena 1986. godine i starija, odnosno 3,5% volumenskog udjela za vozila proizvedena 1987. godine i mlađa, pri minimalnoj temperaturi motora od 80 ⁰C.

BEZ-KAT
Pri temperaturi motora ≥ 80 oC
Prazan hod motora
1987. godina i starija1987. godina i mlađa
CO ≤ 4,5 %CO ≤ 3,5 %

Zakonski zahtjevane vrijednosti eko testa za skupinu BEZ-KAT.

Mjerenja srednjeg koeficijenta zacrnjenja ko dizelskih motora, obavljaju se tako da se motor zagrije na radnu temperaturu, te nakon toga slobodno ubrzava od brzine vrtnje u praznom hodu do najveće brzine vrtnje i to najmanje tri puta. Sondom za uzimanje uzoraka postavljenom u izduvnoj grani dobiva se signal na analizatoru koji proračunava vrijednost srednjeg koeficijenta zacrnjenja (k). Ako podaci proizvođača o radnoj temperaturi i vrijednosti srednjeg koeficijenta zacrnjenja nisu poznati uzimaju se zakonske vrijednosti.

DIZEL
Pri temperaturi motora ≥ 80 oC
Za usisne motoreZa prehranjivane motore
k ≤ 2,5 m-1k ≤ 3,0 m-1
k ≤ 1,5 m-1 za Euro 4 i Euro 5 motore

Zakonski zahtjevane vrijednosti eko testa za skupinu DIZEL.

Osim cjelogodišnjeg održavanja auta vozači sami mogu uticati na bolji rezultat. Najbitnije je da auto dođe na testiranje zagrijan i propuhan. Preporučuje se neposredno prije dolaska na Eko-test auto punim gasom provesti otvorenom cestom. Nakon propuhivanja na velikom broju okretaja, zacrnjenje se može smanjiti čak i do tri puta. Na bolji rezultat eko-testa može utjecati i izmjena filtera zraka. S novijim filterom zraka goriva smjesa je kvalitetnija i bolje izgara, pa je manje štetnih plinova.

Almir A.