Odrzan sastanak skupstine dzemata Cobanija

Dana 16/01/2021. godine odrzan je sastanak skupstine dzemata Cobanija na kojem su doneseni sljedeci zakljuci:

  1. Osigurati mogucnost placanja clanarine IZ-a u dzematu cobanija
  2. Formirati bazu podataka clanova dzemata Cobanija
  3. Aktivno raditi na formiranju racuna dzemata Cobanija na drustvenim mrezama