Najčešći saobraćajni prekršaji

Najčešći saobraćajni prekršaji

Na snazi je novi zakom o sigurnosti saobraćaja na putevima Bosne i Hercegovine „ Zakon o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima Bosne i Hercegovine“. Ovim zakonom su pooštrene kazne za prekrčioce u saobraćaju. Ova činjenica nas je navela da damo jedan tabelaran prikaz najčeščih saobraćajni prekršaja, sa iznosom saobraćajne kazne i u tabeli pomenemo članove Zakona kojim se definiše saobraćajni prekršaj i članove Zakona koji definišu iznos novčane kazne. U tabeli za pojedine saobraćajne prekršaje je prikazna kazna sa minimalnim iznosom, iznos pojedni kazni može biti i veći i zavisi od ocjene službenog lica. Savjetujemo vozačima motornih vozila pa i biciklistima da se upoznaju sa „Zakon o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima Bosne i Hercegovine“. U sljedećoj tabeli dat je prikaz  najčeščih saobraćajni prekršaja.

Saobraćajni prekršajOdredbeKaznene odredbeIznos kazne
Ne korištenje pojasaČl.34 st.1Čl.235 st.1 t.1C, st.4100KM, 1 bod
Korištenje mobilnog telefonaČl.33 st.1Čl.235 st.1 t.1A, st.4100KM, 1 bod
Glasna muzikaČl.33 st.1Čl.235 st.1 t.1A, st.4100KM, 1 bod
Kratka svjetla (dnevna svjetla)Čl.90 st.1Čl.239 st.1 t.2130KM
Svjetla za mgluČl.95 st.2Čl.237 st.1 t.1250KM
Ne korištenje pokazivaća pravcaČl.37 st.1Čl.239 st.1 t.330KM
Ne posjedovanje VDČl.172 st.2Čl.239 st.1 t.2830KM
Ne korištenje pomagala (dioptrijskih naočala)Čl.172 st.7Čl.239 st.1 t.2930KM
Bez položenog vozačkog ispitaČl.184 st.1Čl.234a st.1 t.7400KM
Ne posjedovanje potvrde o reg. i stikeraČl.211 st.1Čl.235 st.1 t.30, st.4100KM, 1 bod
Ne posjeduje reg. tabliceČl.210 st.1Čl.239 st.1 t.3130KM
Ne registrovano voziloČl.207 st.1, Čl.211 st.2Čl.234a st.1 t.8, st.2400KM, 2 mj., 2 bod
Korištenje ne odgovarajućih reg. TablicaČl.209 st.1Čl.234a st.1 t.9, st.2400KM, 2 mj., 2 bod
Ne korištenje slova „P“Čl.186 st.10Čl.238 st.1 t.3740KM
Folije na staklima (zatamnjena stakla)Čl.203 st.3Čl.238 st.1 t.3840KM
Uređaji i oprema u voziluČl.203 st.1Čl.238 st.1 t.3840KM
Vozi pod zabranom (oduzeta vozačka dozvola)Čl.227 st.1Čl.234a st.1 t.11, st.2400KM, 2 mj., 2 bod
KacigaČl.102Čl.237 st.1 t.1550KM
Dijete na prednjem sjedištu (do 12 godina)Čl.34a st.1Čl.234a st.1 t.3a400KM
Parkiranj po zanku (zabranjeno zaust. i  park.)Čl.130 st.4Čl.238 st.1 t.3640KM
Parkiranje na pješačkom prelazuČl.73 st.1 t.1Čl.238 st.1 t.1440KM
Parkiranje u raskrsniciČl.73 st.1 t.4Čl.238 st.1 t.1440KM
Parkiranje u autobuskom stajalištuČl.73 st.1 t.10Čl.238 st.1 t.1440KM
Parkiranje na zelenoj površiniČl.73 st.1 t.11Čl.238 st.1 t.1440KM
Parkiranje na mjestu označenom za invalideČl.73 st.1 t.12Čl.238 st.1 t.1440KM
Parkiranje na trotuaruČl.73 st.1 t.13Čl.238 st.1 t.1440KM
Parkirenje na prolazima i ulazima …Čl.74 st.1 t.3Čl.238 st.1 t.1440KM
Parkiranje na kolovozu sa dvije saob.trakeČl.74 st.1 t.5Čl.238 st.1 t.1440KM
Kretanje vozilom unazadČl.41 st.1Čl.289 st.1 t.530KM
Prestrojavanja u raskrsniciČl.50 st.3Čl.238 st.1 t.840KM
Škripa (prok. pog. toč.), buka naglim start.Čl.43 st.3Čl.236 st.1 t.7a50KM
Pravo prvenstva prolazaČl.49 st.1Čl.235 st.1 t.4, st.4100KM, 1 bod
Preticanje s desne straneČl.58 st.1Čl.235 st.1 t.6, st.4100KM, 1 bod
Preticanje kolone vozila (3 i više)Čl.61 st.1 t.1Čl.235 st.1 t.10, st.2, st.4100KM, 1 mj., 2 bod
Preticanje u nepreglednoj krivini (puna linija)Čl.63 st.1Čl.235 st.1 t.15, st.2, st.4100KM, 1 mj., 2 bod
Ne postupanje po naređenju SL-a ili OL-aČl. 152 st.1Čl.235 st.1 t.24, st.4100KM, 1 bod
Crveno svejtloČl.51 st.1 t.1Čl.235 st.1 t.5, st.2, st.4100KM, 1 mj., 2 bod
Prekoračenje brzine više od 10 do 20 km/hČl.44 st.1, Čl.46 st.1, st.2Čl.237 st.1 t.350KM
Prekoračenje brzine više od 20 do 30 km/hČl.44 st.1, Čl.46 st.1, st.2Čl.235 st.1 t.3, st.2, st.4100KM, 1 mj., 2 bod
Prekoračenje brzine više od 30 km/hČl.44 st.1, Čl.46 st.1, st.2Čl.234a st.1 t.5, st.2400KM, 2 mj., 2 bod
Odbijanje alkotestaČl.220 st.1, st.2Čl.234a st.1 t.10, st.2400KM, 2 mj., 2 bod
Alkohol  (voz. profesionalac. i voz. poč.)Čl.174 st.3Čl.237 st.1 t.26a50KM
Alkohol (0.30-0.80 %)Čl.174 st.2Čl.236 st.1 t.27, st.350KM, 1 bod
Alkohol (0.80-1.50%)Čl.174 st.2Čl.235 st.1 t.26, st.2, st.4100KM, 1 mj., 2 bod
Alkohol preko 1.50%Čl.174 st.2Čl.234a st.1 t.4, st.2400KM, 2 mj., 2 bod
Saobraćajna nezgoda (vožnja u nazad)Čl.41 st.1Čl.239 st.1 t.5, st.250KM, 1 bod
Saobraćajna nezgoda (odstojanje)Čl.96 st.1Čl.237 st.1 t.13, st.2 (st.3)50KM, 1 bod, (mj.)
Saobraćajna nezgoda (mimoilaženje)Čl.55 st.1Čl.238 st.1 t.10, st.2 (st.3)50KM, 1 bod, (mj.)
Saobraćajna nezgoda (brzina)Čl.43 st.1Čl.236 st.1 t.7, st.2100KM, (mj.), 1 bod
Saobraćajna nezgoda (radnja vozilom)Čl.36 st.1, st.2, st.3Čl.236 st.1 t.4, st.2100KM, (mj.), 1 bod
Saobraćajna nezgoda (uč. udaljio-ne prijavio)Čl.158 st.2, st.3Čl.236 st.1 t.24, st.2, st.3100KM, (mj.), 1 bod